แบบฝึกหัดการบวก การลบ

   แบบฝึกหัดการบวก

1. 10 + 10 = ................


2. 13 + 14 = ................


3. 25 + 12 = ................


4. 49 + 35 = ...............


5. 90 + 25 = ...............


6. 75 + 29 = ................


7. 65 + 40 = ...............


8. 78 + 39 = ...............


9. 100 + 29 =..............


10.139 + 201 = ..........

แบบฝึกหัดการลบ


1. 90 - 35 = ................


2. 76 - 25 = ................


3. 56 - 45 = ................


4. 89 - 46 = ................


5. 89 - 89 = ................


6. 93 - 59 = ................


7 . 99 -67 = ................


8. 120 -98 = ...............


9. 156 - 45 = ...............


10. 210 - 145 = ..........
ลองไปหัดทำแบบฝึกหัดกันดูน่ะค่ะ