แบบฝึกหัดการคูณ การหาร

แบบฝึกหัดการคูณ

1. 10 x 2 = ............


2. 20 x 8 = ..........


3. 45 x 3 = ...........


4. 90 x 2 = ...........


5. 49 x 8 = ...........


6. 72 x 2 = ..........


7. 65 x 4 = ..........


8. 68 x 5 = .........


9. 82 x 4 = .........


10. 72 x 9 = .......

แบบฝึกหัดการหาร

1. 50 / 2 = ..........


2. 84 / 2 = ..........


3. 120 / 3 = .......


4. 160 / 4 = .......


5. 240 / 4 = .......


6. 924 / 3 = .......


7. 816 / 8 = .......


8. 918 / 9 = .......


9. 555 / 5 = ......


10 . 542 / 2 = ....


เลขง่าย ๆ ลองกลับไปทำกันดูน่ะค่ะ